Dialoog is een reis die je wilt maken omdat je weet dat zowel jij als je omgeving er baat bij heeft. Dialoog is geen makkelijke reis. Het vraagt de wil om het te leren, de kracht om het vol te houden en vaak het geduld om in de stilte te zijn. Dialoog is het nieuwe denken en communiceren.

Het is de tijd voor dialoog

Op weg naar nieuw denken en communiceren

Albert Einstein zei al;”We kunnen onze belangrijkste problemen niet oplossen met hetzelfde denken dat ze gecreëerd heeft”. Wat we nodig hebben om deze problemen het hoofd te bieden hebben is nieuw denken. Naast dat nieuwe denken hebben we ook andere communicatie nodig om ons nieuwe denken te verbinden met dat van anderen. Dialogisch communiceren is de vorm die zowel het nieuwe denken voedt als de samenhang tussen verschillende individuen stimuleert. Nieuwe oplossingen en geen varianten van wat we al hadden. Transformatie!


Vanuit mijn passie om mens en organisatie bekend te maken met dialoog adviseer, begeleid en leid ik op in dialogisch communiceren. Elke keer zien ik weer welke bijzonder boeiende effecten de dialoog teweegbrengt. Bij de deelnemers leidt het tot meer motivatie, inspiratie, verhoogde creativiteit, beter en plezieriger samenwerken en meer zin in hun werk in het algemeen.

 

Mensen komen meer in verbinding met hun eigen kwaliteiten, talenten en creativiteit en kunnen zich beter verbinden met anderen. Organisaties zijn in staat om tot de meest duurzame oplossingen en resultaten te komen. Zij worden slagvaardiger en zijn beter in staat om te anticiperen op uitdagingen en problemen in plaats van slechts er op te reageren.


“Dialogue is an adventure, an adventure available to anyone. And sometimes it’s an adventure whose outcome can change history!”

 Training dialoogbegeleider

14 en 28 maart 2015. Meer info  

Training

Dialoog in organisaties

Steeds meer organisaties begrijpen dat betrokken medewerkers mensen zijn naar wie echt geluisterd wordt. Dialoog heeft niet alleen betrekking op praten maar juist op het nemen van actie.

Dialoog op school

Dialoog verdient een plek in het onderwijs. Leer jongeren en docenten vanuit dialoog onderwerpen en thema’s te onderzoeken, bespreken en op te lossen op weg naar gezamenlijk doen.

Dialoog in gemeenten

Als alle linies binnen het gemeentehuis “op één lijn” zitten, vergemakkelijkt dat de dialoog met de burgers. De communicatiedeskundigen moeten zichzelf opwaarderen tot dialoogregisseurs.

Verdiepingsmateriaal (volgt snel)

Literatuur, artikelen, filmpjes en link voor hen die zich verder willen verdiepen in de dialoog. (Aan deze pagina wordt gewerkt)

Blog

” Veel wetenswaardigheden, aardigheden en    eigenaardigheden over dialoog.

Copyright © All rights reserved. Made By Joop Boukes @mensindialoog

Mens in Dialoog

Transformeren door communiceren