Een mentor neemt een hele belangrijke positie in binnen het onderwijs waardoor hij moet beschikken over belangrijke eigenschappen. De belangrijkste eigenschap daarin is uiteraard communicatie. De mentor voert gesprekken met de leerlingen, zijn collega's de vakdocenten, met de ouders en waar nodig met zorgmedewerkers. Vanuit dialoog betekent dat je als mentor samen met leerlingen, docenten en ouders zaken bespreekbaar maakt en gezamenlijk naar antwoorden of oplossingen zoekt. Mens in Dialoog heeft een training ontwikkeld waarin de dialoog de basis is voor het mentorschap.

Op school heeft de mentor een ondersteunende rol. Leerlingen hebben iemand nodig die hun bijstuurt en in de gaten houdt. De mentor voert verschillende gesprekken met leerlingen en zorgt voor een goede klassenklimaat tijdens de lessen. Wanneer leerlingen vragen hebben of in moeilijkheden zitten, kunnen ze altijd bij hun mentor terecht voor hulp.Daarnaast heeft de mentor een belangrijke rol richting vakdocenten en uiteraard de ouders van de leerlingen.

De mentor houdt regelmatig de ouders op de hoogte van de ontwikkeling van de leerling. Bij problemen met de ontwikkeling van de leerling probeert de mentor samen met de leerlingen en de ouders een oplossing te vinden.

De vakdocenten verwachten van een mentor dat hij hen op de hoogte houdt van de behoeften van zijn leerlingen. Ook kan een vakdocent altijd bij de mentor terecht als het tijdens de les niet goed gaat. De mentor kan de vakdocent steunen in het bedenken van een aanpak dat tot verbetering van de lessen kan leiden. De mentor kan gezien worden als het belangrijkste aanspreekpunt voor zowel vakdocenten als leerlingen.

Naast het feit dat mentoren een belangrijke rol spelen voor docenten en ouders staan de leerlingen voor de mentor natuurlijk centraal. De mentor zorgt ervoor dat er een veilige sfeer in de klas heerst. Tijdens het mentoruur en met klassenuitjes kan er gewerkt worden aan het groepsgevoel. Naast het zorgen voor een veilige sfeer, begeleidt de mentor het leerproces van zijn leerlingen. Zo houdt hij de cijfers, absentie en het aantal keer te laat komen van leerlingen bij. Wanneer een leerling vaak absent is, is het belangrijk dat de mentor de leerling hierop aanspreekt en indien nodig contact opneemt met de ouders. De absentie kan ervoor zorgen dat de leerling achterloopt op de leerstof. Het is dan de taak van de mentor om samen met de leerling een planning te maken om het gemiste werk in te halen. De mentor informeert ook de ouders hierover, zodat ook zij de leerling kunnen helpen met het bijhouden van de planning. Leerlingen kunnen bij de mentor terecht als zij ergens tegenaan lopen of problemen hebben.

De training - Mentor Your Class

Tijdens deze 1-daagse training worden o.a.de volgende onderdelen behandeld en geoefend:

- transactionele analyse (voor het herkennen, zichtbaar maken en kiezen van communicatieve posities)

- groepsdynamica (positieve invloed uit kunnen oefenen op de groepsvorming en de groepsdynamiek)

- klassenmanagement (voor het creëren van een positief leerklimaat)

- conflicthantering en bemiddeling (problemen en conflicten bespreekbaar maken en helpen oplossen)

- dialoogvaardigheden leren, inzetten en faciliteren

Voor de training wordt bij de deelnemers geïnventariseerd waar zij tegenaan lopen of juist in uitblinken om zo de training zoveel mogelijk hierop te kunnen aanpassen.

Interesse of vragen over de training? Neem contact op en stuur een bericht!

Schoolmentor vanuit dialoog - Mentor Your Class

Mens in Dialoog
  • Instagram Social Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Tollensstraat 27

2041PP Zandvoort

0614277119

joop@mensindialoog.nl

Kamer van koophandel: 34274556

 

BTW nr. NL001332512B60

 

IBAN NL95ASNB0932962815