Dialoog in het Onderwijs

Socrales,

Klassenmanagement vanuit dialoog

Mentor vanuit dialoog

Begeleiding leerkracht


Mens in Dialoog ziet het als een droomscenario als de Dialoog een vast onderdeel van alle voortgezet onderwijs wordt. Dialoog is binnen scholen ideaal voor het bespreken van thema’s als bijvoorbeeld schooluitval, pesten, drugs/ alcohol, social-media gebruik. Maar ook bij mediation, probleemoplossing, samenwerking of ontwikkeling. Verder is dialoog een belangrijke basisattitude die ontwikkelt kan worden richting burgerschapsvorming. Juist in deze wereld, waarin veranderingen elkaar zo snel opvolgen kan de Dialoog de jongere leren zijn stem te laten horen.

Omdat dit helaas nog maar een droom is hebben wij de Socrales ontwikkeld voor het voortgezet.. Hierin leren de leerlingen op hun eigen niveau de basiskennis van de Dialoog. Ook voor een Dialoog Project op school kunt u onze hulp inschakelen.

Klassenmanagement vanuit dialoog - Master Your Class

Succesvol klassenmanagement wordt gekenmerkt door maatregelen om problemen te voorkomen. Daarnaast is het van belang dat de leerkracht zorgt voor zo min mogelijk storingen gedurende de les. Op deze wijze wordt de lestijd zo effectief mogelijk benut. De leerkracht moet beschikken over goede didactische en communicatieve vaardigheden. Er moeten duidelijke regels en afspraken gelden, waarvan de leerlingen het nut inzien. Klassenmanagement vanuit dialoog houdt in dat ook de leerlingen meedenken en meewerken aan het creëren van een goed lesklimaat. Een lesklimaat dat veilig, inzichtelijk, ordelijk en stabiel is. De 4-daagse training Master Your Class traint docenten hierin.

Schoolmentor vanuit dialoog - Mentor Your Class

Alle scholen werken tegenwoordig met een mentor. Hij wordt beschouwd als de vertrouwenspersoon voor leerlingen en is de eerst aangewezen contactpersoon voor ouders binnen de school. De taak van de mentor heeft gaandeweg steeds meer inhoud gekregen: van het volgen van de ontwikkeling van de leerling, het leiden van de leerlingbesprekingen van zijn klas, de contacten met de ondersteuningscoördinator tot en met het uitvoeren van keuzebegeleiding of LOB. De mentor is zo langzamerhand een duizendpoot geworden. De rol van de mentor is wezenlijk, want een goed pedagogisch klimaat en sociaal-emotionele
begeleiding zijn belangrijke voorwaarden voor het onderwijssucces van leerlingen. Mentor zijn is een pittige functie die veel tijd en energie vraagt.

Mens in Dialoog heeft een 1-daagse training ontwikkeld Mentor Your Class die docenten inzicht geeft in groepsdynamica, communiceren vanuit dialoog met adolescenten, conflicthantering, dialoog met ouders en collegae. De inhoud van de training wordt aangepast aan de behoefte van de deelnemers. De training geeft handvatten de rol van mentor zo professioneel mogelijk uit te voeren

Voor vragen of meer informatie, neem gerust contact op!


 

Mens in Dialoog

Tollensstraat 27

2041PP Zandvoort

0614277119

joop@mensindialoog.nl

Kamer van koophandel: 34274556

 

BTW nr. NL001332512B60

 

IBAN NL95ASNB0932962815