Dialoog in uw Organisatie

Bij een dialoog is er sprake van een organisch proces, een natuurlijke manier van samenwerken. Er wordt niets geforceerd of gemanipuleerd. Door het open spreken en open luisteren, vanuit een houding van respect, en met de bereidheid de eigen aannamen te onderzoeken ontstaat er iets nieuws in de groep. Er groeit een sfeer van acceptatie en een afstemming van de groepsleden op elkaar. Als vanzelf wordt er daardoor een creatieve stroom op gang gebracht. Groepsleden krijgen nieuwe inzichten en creatieve impulsen en in het ontstane groepsklimaat voelen ze zich vrij die te volgen en in te brengen in de groep. In de groep is er ruimte voor een nieuwe beweging. Er ontstaat collectieve intelligentie, wat ook wel de wijsheid van het geheel of co-creativiteit genoemd wordt. Een gevolg is dat bestaande problemen veel gemakkelijker kunnen worden opgelost, of hun betekenis verliezen, waardoor er geen energie meer aan hoeft te worden besteed. Er ontstaan vernieuwende initiatieven en er is energie om daarmee aan de slag te gaan.

 

Uit -In dialoog - Kees Voorberg - Eelco de Geus

Teamontwikkeling vanuit de Dialoog, Persoonlijke coaching en begeleiding

Wat ons betreft zou de Dialoog in iedere Organisatie geimplementeerd moeten worden. Gelukkig hebben wij meerdere Organisaties door de jaren heen hierbij mogen helpen. Dit deden wij door middel van trainingen aan teams/ groepen, maar ook het begeleiden/ coachen van medewerkers, managers en teams en het adviseren bij contacten naar klanten.

Mens in Dialoog ontwikkelde hiervoor de training “Teamontwikkeling vanuit Dialoog” om een groep mensen die samen werkt te helpen naar een team dat kan samenwerken.

Een groep is heel wat anders dan een team en een groep komt lastig toe aan teamontwikkeling omdat het een aantal randvoorwaarden mist.

Een team mensen weet waarvoor ze samenwerken, welke rol een ieder heeft, hoe conflicten (die er bij horen) worden aangepakt. Binnen een team is er vertrouwen en wordt ieders bijdrage gewaardeerd (en soms gevierd). Binnen een team denkt iedereen mee over alle processen en zorgt iedereen voor de eigen ontwikkeling en die van het team.

Niet vreemd dat veel groepen medewerkers die gebombardeerd zijn tot zelfsturende- of zelforganiserende teams worstelen met hun nieuwe rol, taken en verantwoordelijkheden. De stap om eerst een team te worden is vaak overgeslagen.

De training “Teamontwikkeling vanuit dialoog” geeft de deelnemers een andere kijk op ieders kwaliteiten, stimuleert de individuele verantwoordelijkheid en communicatieve vaardigheden. Deelnemers worden uitgedaagd om te breken met patronen en een nieuwe start te maken.

Mens in Dialoog gebruikt de dialoog als middel om vanaf de start van een teamontwikkelproces de groep (inclusief de leidinggevenden) onderdeel te laten zijn van de organisatie en de inhoud van de training. Elke training wordt dus op maat met- en op elkaar afgestemd.

De Dialoog is dus een essentieel onderdeel van een team-ontwikkeltraject. Dialoog leert mensen anders en beter te luisteren en uit discussie te blijven. Door dialoog eigen te maken en veel te oefenen komen groepen makkelijker toe aan (zelf)reflectie, gezamenlijk onderzoek en creatie.

Coaching en begeleiding

Vaak blijkt het wenselijk te zijn een of meerdere medewerkers (of een team) apart te coachen of begeleiden om gericht en vanuit Dialoog de knelpunten op te sporen en een plan van aanpak op te maken.

Voor uw Organisatie

Na een kennismaking met uw Organisatie inventariseren we gezamenlijk waar de mogelijkheden en eventuele problemen of uitdagingen liggen. Deze uitkomsten zijn de basis voor een digitaal vragenformulier waar deelnemers aan de training in kunnen gaan op de inhoud van de training. Gezamenlijk spreken we de trainingsdata af en de locatie. Alle opdrachten worden zo in samenspraak met de opdrachtgevers vormgegeven en zijn op basis van offerte.

Vaste onderdelen van de training “Teamontwikkeling vanuit Dialoog” zijn:

  • Teamkrachten (Karin Derksen)

  • Dialoog-vaardigheden

  • Transactionele analyse

  • (Zelf)reflectie

  • Conflicthantering

  • Organiseren

  • Maken van een progressieplan

  • Trajectcontrole

Mens in Dialoog

Tollensstraat 27

2041PP Zandvoort

0614277119

joop@mensindialoog.nl

Kamer van koophandel: 34274556

 

BTW nr. NL001332512B60

 

IBAN NL95ASNB0932962815