Workshop Dialoog met jongeren met een LVB

24 september - Zandvoort

Jongeren met een licht verstandelijke beperking worden vaak verkeerd begrepen. Zij hebben vaak moeite hebben de sociale situaties in hun leven goed in te schatten. Ze hebben ook vaak moeite om goed onder woorden te brengen wat zij willen zeggen of vragen. Hierdoor ontstaan verwarring en/of problemen. Dialoog geeft zowel de ouders of begeleiders de kans om op een andere en meer effectieve manier te communiceren met deze jongeren. Ze voelen zich dan serieus genomen en ervaren dat er echt naar ze geluisterd wordt. Hierdoor staan zij veel meer open voor samenwerken. Een workshop voor iedereen die leeft of werkt met LVB jongeren (12 t/m 23 jaar)

 

In de workshop besteden we aandacht aan o.a. de volgende onderwerpen

- Over het brein van de puber/adolescent en een LVB

- Over LVB en het inschatten van sociale interacties

- Over dialoogvaardigheden op weg naar een goed gesprek met LVB-jongeren

- Over vertragen, versimpelen, luisteren en gedrag

- Over weerstand/ boosheid en agressie versus dialoog

- LVB en psychopathologie en dialoog

- Casuïstiek

 

Kosten € 180,- (incl. BTW, koffie, thee, fris,  lunch en hand-out)

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) hebben een beneden gemiddeld IQ én een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Dit hoeft niet tot problemen te leiden, maar vaak is dat wel het geval. Deze jongeren lopen een verhoogd risico op leerproblemen, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen.
Communiceren met deze jongeren met moeilijk verstaanbaar gedrag vraagt om kennis over dialoog.
Mens in Dialoog

Tollensstraat 27

2041PP Zandvoort

0614277119

joop@mensindialoog.nl

Kamer van koophandel: 34274556

 

BTW nr. NL001332512B60

 

IBAN NL95ASNB0932962815